สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รูปแบบของปกหนังสือ

ปกหนังสือ

เราสามารถแบ่งประเภทของปก ได้ออกเป็นสองแบบใหญ่ๆ คือ

1.การทำปกแบบปกอ่อน

2.การทำปกแบบปกแข็ง(ปกแม็กกาซีน)


1. การทำแบบปกอ่อน ด้วยการนำงานพิมพ์ มาทำการเคลือบเพื่อป้องกันน้ำ และรอยขีดข่วน และนำไปพับรอย

ป้องกันการแตกของหมึกพิมพ์ และนำไปประกอบเข้ากับส่มที่ทำไว้ได้เลย


2.การทำปกแบบปกแข็ง หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าการทำปกแบบแม็กกาซีน การเข้าปกวิธีนี้จะมีความแข็งแรงและคงทนมากกว่า

การเข้าแบบปกอ่อน ด้วยมีการเสริมกระดาษพิมพ์ด้วย การนำไปหุ้มด้วยกระดาษจั่วปัง ก่อนที่จะนำไปเข้าเล่ม 


view